in English

SZABÓ  FRANCISKA

festészet

Munkáimban fontos szerepet tulajdonítok a fények és az árnyékok dinamikájának, illetve az embert körülvevő épített vagy természetes környezet által kimetszett geometriának. A kettő ötvözéséből - egy stabil struktúrából, és egy illékony természeti jelenségből - alakítom ki a képeket. Emellett folyamatosan kísérletezem a különböző anyagokkal, miközben a hagyományos festészeti technikákból megtanult gondolkodásmód vezet.

munkák

kutatás

A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium anyagában, a Schola Graphidis Művészeti Gyűjteményben a rajztanítás több évszázados hagyományát kutatom, azon belül is az emberi alak ábrázolásának oktatásmódszertanát. Kutatásom a jelenlegi szerteágazó gyakorlatra is kiterjed. Tanulmányaimat a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában folytatom.

oktatás

Művészeti gyakorlatomhoz szorosan hozzákapcsolódik az oktatás. A rajzolásra és festésre nemcsak a kommunikáció egy formájaként, hanem a megismerés egy eszközeként is tekintek. Ezeket nemcsak művészetként, hanem szakmaként is megélem, melynek ilyen formában tanítható fogásai, összefüggő szabályrendszere van. A szabályok ismerete pedig megalapozza az önálló alkotást.

oktatás